Sep 20, 2011

መጽሐፈ ሄኖክ ( ክፍል ፪ )


ግርማዊነታቸው የተባሉ ጸሐፊ ስለ መጽሐፈ ሄኖክ ዋርካ በተስኘ ድረ ገጽ የጻፉትን በድምጽ አቀናብረን አቅርበነዋል

ክፍል ፪

0 comments:

Post a Comment

አስተያየት ወይም መልዕክት ካልዎት፤ ከዚህ በታች ያለውን ሰሌዳ ይጠቀሙ።