Oct 14, 2011

“ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ” ማቴ ፯ ፤ ፲፭

ምንጭ፦ ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ንዑስ ማዕከል፤ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤ (ጥር ፳፰-፳፱ / ፩፱፻፺፯ ዓ.ም )0 comments:

Post a Comment

አስተያየት ወይም መልዕክት ካልዎት፤ ከዚህ በታች ያለውን ሰሌዳ ይጠቀሙ።